விரிவாக்க தொடர்பு நிலையங்கள்

சிறந்த சேவை அனுபவத்தை உங்களுக்கு வழங்க டயலொக் உறுதிபூண்டுள்ளதுடன் எங்கள் வாடிக்கையாளர் சேவை நிலையங்கள், டிஜிட்டல் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள், கணக்கு முகாமையாளர்கள் அல்லது வாடிக்கையாளர் சேவை நிலையங்கள் மூலம் அனைத்து சிக்கல்களையும் புகார்களையும் விரைவாக தீர்ப்பதே எங்கள் குறிக்கோளும் ஆகும். உங்கள் பிரச்சினைகள் மற்றும் புகார்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவு தலைவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் பின்வரும் பிரிவுகளை பயன்படுத்துங்கள்;

ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்ட புகார்கள் சம்பந்தமான சிக்கல்கள் (குறிப்பு எண் உட்பட)

ஒரு வணிக நிறுவனத்தின் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட கார்ப்பரேட் மற்றும் நிறுவன இணைப்புகளால் கோரப்பட்ட விரிவாக்கங்களுக்கான பிரச்சினைகள்

Dialog Club Vision அனுபவம் தொடர்பான பிரச்சினைகள்

Dialog விற்பனை நிலையங்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகள்

Dialog வாடிக்கையாளர் சேவை நிலையங்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகள்

வாடிக்கையாளர் சேவை நிலையங்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகள்

தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அலுவலகம் தொடர்பான பிரச்சினைகள்